Samhällskunskap – viktigt för en demokrati

Film

Samhällskunskap är både ett skolämne och viktig kunskap som alla medborgare i ett land bör ha för att landet ska utvecklas och ha en levande demokrati. I begreppet samhällskunskap ingår allt från val och politik till infrastruktur och fri media.

Vårt samhälle

Vårt svenska samhälle är vi – de människor som bor i landet tillsammans med företag, media och alla samhällsinstitutioner. Det är viktigt att inse att “samhället” inte är något diffust ord, utan en verklighet som vi alla lever i och bidrar till på olika sätt. Länder väljer att ge barn gratis utbildning för att vara säkra på att samhället i framtiden kommer ha medborgare som har olika utbildningar och kan ta ansvar på olika sätt. I ett demokratiskt samhälle som Sverige blir också samhällskunskap ett viktigt ämne i skolan, då staten vill försäkra sig om att dagens unga ska värna fri val och mänskliga rättigheter. Om du har barn eller tonåring som går i skolan kan du också hjälpa ditt barn lite extra genom att skaffa bra samhällskunskap- eller mattehjälp hos Studdybuddy.se – eller vilket skolämne som nu behövs! Genom att ge barn och unga rätt hjälp i tidig ålder får de en bra grund att stå på i framtiden för att klara av samhällets krav.

Val och politik

Det är många som associerar samhällskunskap med val och politik. Vart fjärde år hålls det val i Sverige och myndiga medborgare väljer de politiker och politisk partier som de önskar i hemliga och fria val. Val sker både på kommunal-, landsting- och riksnivå. De valda politikerna ska sedan välja olika samhällslösningar som ska fungera både för enskilda individer, företag och institutioner som skola och sjukvård. Det är viktigt att alla röstberättigade medborgare röster på valdagen, både för dem som individer, men också för samhället i stort.

Samhällskunskap – så mycket mer

Samhällskunskap handlar om mer än bara val och politik, även om politikerna stiftar lagar som styr mycket av det vi gör. Om du till exempel är intresserad av miljö och vill få bättre infrastruktur, underlättar det om du har kunskap om hur samhället fungerar för att kunna påverka. Det som för ett samhälle framåt är samarbetet, eller diskussionerna, mellan olika delar. Om det ska byggas snabbtåg måste flera delar av samhället bli involverat: kommun, företag, markägare och miljöorganisationer. Det är många vanliga medborgare som engagerar sig i samhället på lokal nivå på olika sätt: samlar in namnunderskrifter för att bygga en sportanläggning eller behålla ett naturområde.

En mycket viktig aktör i samhället är företagen – utan företag får inte samhället in pengar, skatter, och hela samhället stannar av. När städer väljer att satsa framåt är det ofta ett samarbete mellan kommun, företag och frivilligorganisationer som sportföreningar och kyrkor. Det räcker inte med att bara en del av samhället vill skapa något nytt, flera delar måste samarbete för att det ska leda framåt.

nullpoint