Vad är blended learning?

Film

Det talas mer och mer om någonting som kallas för blended learning. Vad är det för någonting? Enklast skulle det kunna beskrivas som ett slags skolkoncept som går ut på att undervisning sker genom olika kanaler. I första hand genom att kombinera klassrumsundervisning och undervisning online.

Att organisera undervisning på det sättet öppnar upp en hel del pedagogiska möjligheter. Aktörer som exempelvis Advantum Kompetens, som jobbar med blended learning, tar fasta på varje plattforms styrkor. Ett exempel på en metod som används kallas för “det flippade klassrummet”.

Det flippade klassrummet är inte så kaotiskt som det låter. Vad metoden innebär är att läraren ger sina genomgångar via nätet och istället använder klassrumsundervisningen till praktisk undervisning. Det är ett sätt att ta tillvara på styrkan i olika sätt att lära ut. En annan metod kallas för “NUDU”, där man kombinerar klassrumsundervisning med böcker med digitala läromedel.

En annan fördel med blended learning är att det är enklare att individanpassa. Någon form av digital utlärning ingår alltid i blended learning, och på digitala plattformar är det enkelt att skräddarsy hur informationen förmedlas.

Vi kommer förmodligen att få se mer av blended learning i framtiden. Det kommer bli spännande att se vilken påverkan detta kommer att få på samhället.

nullpoint