Viktiga samhällsfunktioner

Film

Ända sedan det moderna samhället grundades har det funnits olika grundpelare som varit viktiga för att saker och ting ska fungera som planerat. I länder som Sverige fungerar samhället väldigt effektivt, varpå risken att hamna utanför samhället är mycket liten. Men i länder som Afrika och Asien är det desto svårare då vissa samhällsfunktioner är dysfunktionella. Därför kommer denna artikel diskutera några av de viktigaste samhällsfunktionerna som finns på plats.

Banker och långivare

Även om många inte tänker på det så spelar banker en väldigt viktig roll i samhället. Det är nämligen banker som gör att människor kan känna säkerhet med att pengarna inte blir stulna. I Sverige är detta en självklarhet och i princip alla människor känner sig okej med att ha pengar på banken. I andra länder är säkerheten dock inte lika stor, framförallt på grund av korruption och att bankerna är instabila.

När det kommer till pengar är också långivare väldigt viktiga. Detta på grund av att både företag och privatpersoner behöver ta lån för att uppnå sina drömmar. På så sätt är företagslån en typ av funktion som gör att samhället röra sig framåt på ett effektivt sätt. I princip alla företag som vill expandera har tagit någon typ av lån för att lyckas med olika planer och projekt.

Staten utgör grunden

När det kommer till grundpelare i samhället är det dock staten som utgör grunden. Anledningen till detta är att statsapparaten sätter alla regler som behövs för att samhället ska fungera. Därefter skapar staten också de olika myndigheterna som gör att regler och lagar ska följas. I Sverige arbetar exempelvis Skatteverket med alla skatterättsliga och finansiella frågor. På så sätt finns en tydlig ansvarsfördelning. Dessutom har de svenska myndigheterna stor makt i samhället och dem styrs på ett tydligt sätt från riksdagen.

Detta är en stor skillnad från mindre utvecklade länder där gränsen mellan politiker och myndigheter är mer otydlig. I länder som Eritrea och Sudan är det exempelvis vanligt att politiker i regeringen styr olika myndigheter genom att tillsätta direktörer som dem känner. På så sätt kan högt uppsatta politiker dra nytta av olika beslut som myndigheterna tar. Ett tydligt exempel är inom upphandlingar där politiker kan gynna sina egna företag genom att beordra vilka företag som får upphandlingarna från staten. På så sätt får politiker pengarna i sina egna fickor, istället för att det bäst lämpade företaget tillhandahåller tjänsten.

nullpoint