Samhälle

Film

Det svenska samhället har under åren förändrats något enormt. De största förändringarna skedde på 1800-talet. Sverige var ett jordbrukssamhälle som klarade sig jättebra på skörden. Det man fick över kunde man sälja till närliggande affärer så att andra som inte hade fått en lika fin skörd kunde köpa maten där istället. När Sverige hade nått mitten av 1800-talet blev det stegvis kallare klimat och skördarna började gå allt sämre. Detta resulterade i mindre och mindre mat som blev bra när man odlat. Det gick helt inte att odla sin mat längre.

Vad skulle svenskarna göra åt detta. Vädret kunde man inte ändra på vilket gjorde att det endast fanns två saker att göra. Antingen fick man stanna kvar i det elände som var eller så utvandrade man till USA i hopp om ett bättre liv. Svenskarna gjorde båda dessa saker. Några flyttade och några blev kvar. För de som blev kvar kan man tänka sig att det blev tomt när stora delar av Sverige faktiskt utvandrat. Många gårdar stod obebodda. Som att det inte var tillräckligt att man inte längre kunde försörja sig på sin odling. Krävde kungen att man skulle betala skatt och den värsta skatten tillföll de fattigaste. De hade två val, antingen betalade de eller så blev de vräkta ur sina gårdar.

Då många inte hade råd att betala blev de vräkta och fick istället bo någon annanstans. Många av dem flyttade in till städerna även om de inte hade råd att bo där. Denna förändring kallades för urbaniseringen. Samhället hade fler gårdar och egna jordplättar tidigare men nu slog man ihop gårdarna så att de blev färre. Jordarealerna blev istället större. Vid denna tid hade den industriella revolutionen tagit fart och den hade kommit även till Sverige. Arbetskraften behövdes vilket gjorde att man kunde ta hjälp att de fattiga bönderna och även kvinnor och barn för att driva maskinerna.

Det är inte helt omöjligt att många av de bönderna senare kunde tjäna ihop pengar och köpa tillbaka sin gård och på så sätt få större jordbrukarland än vad man tidigare hade haft. Några av den som utvandrade till USA kom faktiskt tillbaka senare och det kan hända att de antingen köpte tillbaka sina gårdar eller flyttade in i städerna. Om vi hoppar fram till år 1939 Vet vi att det var året då andra världskriget bröt ut. Trots att Sverige aldrig var mer i kriget blev vi ändå påverkade. Handeln och industrin gick dåligt och allt som tillverkades fick fraktas vidare till de behövande i krigsländerna. Vi fick även använda oss utan ransoneringskuponger för att Mat och andra förnödenheter skulle räcka till alla.

År 1986 skedde en stor händelse i Ukraina som kom att påverka länder runt omkring. det är den ökända Tjernobyl utbrottet som gjorde att man fick göra radonmätning i varje land. Där ibland Sverige. Hela Tjernobyl hade blivit total förstört och det är än idag en spökstad där ingen kan bo. Sverige hade drabbats av denna olycka då ett giftigt moln drog in över oss. Trots detta var inte radonvärdet särskilt högt här och det är det inte idag heller.

nullpoint